Tag: ochrona przyrody

Jak wyglądałby świat, gdybyś mógł go zmienić dzisiaj?

Mieć moc zmiany świata to dopiero “skill”! Gdybyś miał tę moc, co byś zrobił?

29 sierpnia 2014

Jak wyglądałby świat, gdybyś mógł go zmienić dzisiaj?

Dzieci