Tag: cierpliwość jest cnotą

To, co ważne – wymaga czasu

Ojciec Janusz Pyda, na przykładzie z własnego życia pokazuje rolę czasu w procesie zrozumienia świata.

8 stycznia 2020

To, co ważne – wymaga czasu

Janusz Pyda OP

To co wielkie wymaga czasu Ten film nie ma jeszcze opisu.

3 października 2019

To co wielkie wymaga czasu